‘Niet het gebouw, maar de gebruikers managen’

Dankzij technologische ontwikkelingen kunnen gebouwen eindelijk aan de flexibiliteit voldoen waar gebruikers behoefte aan hebben.

Er wordt steeds meer flexibel gebruik gemaakt van gebouwen. Door de crisis kan de leegstand niet meer grootschalig worden ingevuld, waardoor gebouwen worden opgedeeld in multidisciplinaire bedrijfsunits. Een andere ontwikkeling die flexibiliteit in toegangsmanagement oproept, is een groei aan werken op diverse locaties. “Verder zie je dat organisaties steeds vaker flexibele organisatievormen aannemen. Dat moet je snel en makkelijk kunnen faciliteren tegen lage kosten en dat heeft gevolgen voor de gebouwinrichting en –toegang”, begint René Jongepier, Channelmanager Access Control bij ASSA ABLOY Nederland. “Een van de belangrijkste ontwikkelingen is dan ook dat je niet langer gebouwen aan het managen bent, maar juist de gebruikers. Hoe creëer je zo’n infrastructuur dat je gebruikers makkelijk toegang geeft tot de plekken waar ze mogen komen op bepaalde tijdstippen en binnen een bepaalde tijdsduur, zonder zware beheerskosten?”

Integratie van toegangcontrole met andere systemen

Ontwikkelingen op digitaal gebied, zoals draadloze datatransmissie, maken de integratie van toegangscontrole met andere systemen al langer mogelijk. “Met een elektronische sleutel of RFID-pas kun je de gebruikers makkelijker managen. Toegangssystemen koppelen we bijvoorbeeld aan personeelsmanagementsystemen”, legt Frank van Heelsum uit, productmanager bij ASSA ABLOY.  ASSA ABLOY Nederland is onderdeel van de ASSA ABLOY Groep, de grootste wereldwijde leverancier van slimme slot- en beveiligingsoplossingen. Binnen ASSA ABLOY Nederland bundelen meerdere vertrouwde spelers hun krachten, waaronder de merken Nemef en LIPS. Jongepier: “Vanuit deze expertise ontwikkelen wij specifieke slot- en deuroplossingen die geïntegreerd worden in de diverse toegangscontrole platformen. Het is de rol van met name ‘system integrators’, die diverse subsystemen, zowel software als hardware, op klantspecificatie te koppelen. De kracht van deze koppeling zit in de maatwerkoplossing en de specifieke expertise van de toeleverancier op elk deelgebied. Daardoor kunnen er echt situatie-specifieke oplossingen gebouwd worden.”

Meer efficiency met flexibele toegangssystemen

Met een flexibel toegangssysteem valt bovendien een grote efficiencyslag te maken. Frank van Heelsum: “In de extramurale zorg bijvoorbeeld kun je via het systeem personen niet alleen toegang verschaffen, maar ook monitoren welke zorgverlener hoe laat bij welke patiënt is geweest. Dat is handig voor facturatie, maar ook voor risicoafdekking. Verder zullen we in de privésfeer steeds meer digitale deuroplossingen zien. Over een paar jaar geven we bijvoorbeeld via onze smartphone op afstand de koerier toegang tot de gang om een pakje neer te zetten.”
“Ook zien we de trend om toegangscontrole meer centraal te coördineren”, vult René Jongepier aan. “Cameratoezicht en toegangsverlening groeien daarbij dichter naar elkaar toe.  Big data helpt in het maken van security en escalatie keuzes. Toegangsverlening als onderdeel van strategisch facility management werkt kostenbesparend en nieuwe technologieën maken zeer energie efficiënte oplossingen mogelijk, waardoor juist ook elektronische systemen onderdeel van duurzaam gebouwd vastgoed kunnen zijn.”

Flexibiliteit vraagt om maatwerkoplossingen

“Maar wat we vooral zien, is dat generalistische oplossingen vaak niet de oplossing zijn”, besluit René Jongepier: “Onze adviseurs helpen de diverse partijen bij het maken van de juiste keuzes. Kijk maar naar de verschillende functies van deuren: heeft de deur een vluchtfunctie? Of juist een hoog beveiligingsniveau? Is de deur brandwerend of niet? Met een hoogfrequent gebruik? En als het systeem uitvalt, wil je dan dat de deuren open gaan als vluchtroute of juist gesloten worden? Voor optimale implementatie van toegangsmanagement is specifieke expertise vereist.”

Meer ontwikkelingen