Mobiel en tijdelijk gebouw uit losse elementen

Nederland werd op 1 januari van dit jaar voor zes maanden voorzitter van de Europese Unie. Dat voorzitterschap brengt een grote stroom ambtelijke vergaderingen en bezoekers met zich mee. Nederland koos voor alle ambtelijke bijeenkomsten één locatie in Amsterdam, die bovendien goed bereikbaar is via openbaar vervoer.

De firma Neptunus won de aanbesteding voor de bouw van dit tijdelijke en mobiele bouwwerk in mei 2015. Directeur Dorrie Eilers vertelt daar meer over. “De opdracht is gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. Daarbij is gelet op duurzaamheid, kwaliteit (plan van aanpak), kwaliteit exterieur en interieur, projectorganisatie van de inschrijver en de prijs. Het Europagebouw is uit losse elementen opgebouwd en heeft een totale oppervlakte van achtduizend vierkante meter.” Neptunus is specialist in het ontwerpen en produceren van demontabele gebouwen en wat er tekort was om het Europagebouw te maken, werd extra bijgemaakt. “Voor de entree werden 3D-geprinte materialen gemaakt. Dat op zich maakt het gebouw al bijzonder.” Maar er is meer: “Het spaceframe dak van het Europagebouw werd eerder gebruikt in Sint Petersburg en gaat hierna weer naar een andere locatie. Eerst zijn de vloeren gelegd en daarop is het dak gemonteerd, dat daarna hydraulisch omhoog is gebracht. Pas daarna zijn de wanden geplaatst.”

Korte realisatietijd

Het lijkt een flinke operatie om een dergelijk groot gebouw te realiseren, maar Eilers vertelt dat dit meevalt. “Eind oktober is het totale gebouw opgeleverd, maar daarvoor al was een flink stuk klaar zodat Amsterdam City Swim daar gebruik van kon maken.” Het complete gebouw moet officieel half augustus weer verdwenen zijn. “Na beëindiging van het Nederlands voorzitterschap beginnen we medio juli met de demontage.”

Flexibel en energiezuinig

Buiten mobiel en tijdelijk, waren duurzaam en energiezuinig ook eisen voor dit prestigieuze gebouw. “Het moest aan dezelfde eisen voldoen als een vast gebouw. Zo gebruiken we geïsoleerde vloeren en wanden, en de zonnepanelen op het dak leveren een flink deel van de benodigde energie. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld waterloze herentoiletten.” In de enorme hal van veertig bij vijftig meter, staat een Atrium dat ook geheel hergebruikt kan worden na augustus. “Alles is demontabel en herbruikbaar, dat staat garant voor duurzaamheid en een uitermate flexibele manier van bouwen.” Na augustus vinden de losse elementen hun weg naar andere bouwwerken: “Denk daarbij aan tijdelijke evenementen, sporthallen en distributiecentra. Het materiaal gaat de hele wereld over, naar plaatsen waar er behoefte is aan tijdelijke en mobiele ruimte.”

Uniek procedé

Piet van Looijen, segmentmanager bij Forbo Flooring, vertelt over de enorme uitdaging om achtduizend vierkante meter vloerbedekking te maken voor het Europagebouw. “Eind mei kregen we de opdracht en in augustus moest het klaar zijn. Direct na het juichen vanwege de mooie opdracht voor zo’n prestigieus gebouw, vroegen we ons af hoe we dit aan moesten pakken en of dit haalbaar zou zijn. De fabriek werd gebeld, garen werd geleverd. We maakten de benodigde tapijttegels via een uniek procedé: op de onderkant komen vezels op een lijmbed, datzelfde doen we met een bovenkant. De twee delen gaan op elkaar en daarna snijden we de pool door waarmee we twee gelijke delen hebben. Dit zorgt voor een dicht en compact uiterlijk.”

Fijne samenwerking

Van Looijen vertelt dat steeds meer bedrijven en overheden voor tapijttegels kiezen.” Het hergebruik ervan is een groot pluspunt, de tegels zijn geïnstalleerd in antislip en bij vlekken kan een tegel snel vervangen worden.” Hij is enthousiast over de samenwerking en cocreatie met Neptunus en Solid Base, het bedrijf dat de tegels uiteindelijk legde. “We hebben in hoog tempo gewerkt en de samenwerking was zonder meer uitstekend.” Net als alle onderdelen van het Europagebouw krijgen ook de tapijttegels een nieuwe bestemming.

Meer ontwikkelingen