Masterclasses voor breder gezichtsveld stedelijke vernieuwing

Een aanvullende opleiding kan voor professionals in stedelijke vernieuwing méér zijn dan nieuwe kennis en vaardigheden opdoen.
Jacqueline de Wijs

Jacqueline de Wijs
Projectleider Duurzaamheid bij gemeente Den Haag

Jacqueline de Wijs is projectleider Duurzaamheid bij de gemeente Den Haag en volgde de deeltijd opleiding Master of Urban & Area Development (MUAD) aan de Hogeschool Utrecht / Saxion. “Een belangrijk voordeel is dat ik meer kan meevoelen met andere partijen in de projecten waaraan ik werk.

In de praktijkopdrachten verbreed je je kennis en leer je ook meer over de verschillende belangen van stakeholders. Er waren studenten vanuit diverse disciplines, dus niet alleen de overheid, maar ook woningcorporaties, projectontwikkelaars, banken en adviesbureaus.”

Toen ze in 2012 begon met de eerste masterclass werkte De Wijs bij het Stadsgewest Haaglanden. “Naar aanleiding van een coachingstraject realiseerde ik me dat ik meer praktische projecten zou willen doen, gericht op tastbare resultaten voor en met bewoners.

Ik heb me toen aangemeld voor het studieblok over wijkgerichte aanpak. In 2013 werd duidelijk dat het Stadsgewest opgeheven zou worden en kwam er meer opleidingsbudget voor werknemers om hun kennis te verbreden. Ik kon daardoor de hele opleiding van zes masterclasses volgen.”

Studie en praktijk

Elke masterclass bestaat uit een aantal colleges, zelfstudie en praktijkprojecten, met vaste thema’s als waardecreatie (economie en financiën), procesmanagement, en duurzaamheid. De vaardigheidstrainingen die je daarnaast hebt zijn gericht op bijvoorbeeld onderhandelen, praktijkgericht onderzoek en businesscase ontwikkeling.

“Het was goed te combineren met mijn werk”, vertelt De Wijs over de intensiteit van de opleiding. “De masterclass over stedelijke ontwikkeling vond ik het meest interessant, omdat het mijn scope verbreed heeft. Ook projectontwikkeling had mijn bijzondere aandacht, omdat ik het leuk vind aan woningbouwprojecten mee te werken.”

Heel informatief was volgens De Wijs de studiereis naar Berlijn. “We hebben niet de toeristische highlights bezocht, maar projecten die voor onze studiegroep interessant waren. Zoals een voormalige luchthaven die nu onder andere als festivalterrein dienst doet. Persoonlijk was ik erg gecharmeerd van een particulier initiatief voor een woningbouwproject aan de rivier, met recreatie aan het water.”

Kennis gebruiken in werkveld

“Mijn scriptie heb ik gewijd aan verduurzaming van particuliere koopwoningen, en specifiek over vroeg naoorlogse wijken. Kennis opgedaan binnen deze scriptie kan ik goed gebruiken voor ‘Hou van je huis’, één van de projecten waar ik momenteel voor de gemeente Den Haag mee bezig ben. Voor de scriptie heb ik meer theoretisch gekeken naar projecten ter stimulering verduurzamen particuliere koopwoningen. Hoe zit het proces in elkaar? In plaats van rennen van afspraak naar afspraak, wat je in de dagelijkse gang van zaken vooral doet.”

De interesse van De Wijs ging ook uit naar projecten die gericht zijn op herbestemmen van vastgoed in stedelijke gebieden. “Voor de opleiding heb ik een advies geschreven over het transformeren van een groot verzorgingstehuis tot woningen in Den Haag. Daarnaast heb ik een presentatie gehouden over het omzetten van een kantoorgebouw naar migrantenhuisvesting, een actueel thema binnen de gemeente.”

Op de vraag of ze anderen zou aanraden een dergelijke opleiding te volgen, zegt De Wijs ten slotte: “Absoluut. Wat ik erg leuk vond, is dat je als student voorbeelden uit je eigen praktijk kon inbrengen en uitwerken. En wat ik al zei: naast nieuwe kennis en vaardigheden krijg je een bredere kijk op allerlei zaken. Dat is een bonus.”

Meer ontwikkelingen