Gemeentehuis Hoogkarspel

Een duurzaam nieuw gemeentehuis in Hoogkarspel met een BREEAM score van vier sterren (Excellent), een gunstig onderhoudscontract en een zo’n kort mogelijke doorlooptijd voor ontwikkeling en bouw.

De gemeenteraad van de gemeente Drechterland legde een ambitieuze vraag in de markt. Een slimme Design & Build aanpak bleek het passende antwoord. Het nieuwe gemeentehuis is onderdeel van het stedenbouwkundig plan voor het nieuwe dorpshart voor Hoogkarspel. Het pand zelf laat zich omschrijven als mooi, sober en neutraal, met veel duurzaam materiaalgebruik en zorgvuldige detaillering. Een resultaat dat volgens betrokkenen alleen behaald kon worden door de slimme Design & Build aanpak, waarbij een bouwgroep en projectorganisator de centrale regie voeren vanaf Voorlopig Ontwerp tot oplevering en Meerjarig Onderhoud voor de komende twintig jaar. Om de nieuwste, kostenbesparende technieken in het pand te verwerken, zijn er verschillende specialistische bedrijven aangehaakt. Zo worden verschillende verbruiksparameters, zoals energie en water, continu gemonitord door separate (digitale) bemetering. Dit heeft er onder andere toe geleid, dat het pand achtenveertig procent minder energie verbruikt dan het bouwbesluit voorschreef. Ook de gemeente heeft een projectorganisatie opgezet voor het accuraat doorlopen van het planproces. Zij was betrokken bij formele en informele overleggen. Zo vond er vrijblijvend overleg plaats voor uitwisseling van ideeën, wensen en voorwaarden om later de contractuele kaders in te vullen. De definitieve afspraken worden gemaakt in het zogenoemde contractteamoverleg, die bestond uit een vertegenwoordiging van de bouwregisseurs en de gemeente Drechterland. Door een projectserver op te zetten had de opdrachtgever voortdurend toegang tot de meest actuele bouwinformatie. De doorlooptijd was bijzonder kort. De gunning vond in februari 2013 plaats. Binnen enkele maanden is het Voorlopig Ontwerp uitgewerkt tot Definitief Ontwerp, zodat het collectief de vergunningsaanvraag al op 1 september 2013 kon indienen. Cruciaal voor de planning was dat alle gebruikers werden meegenomen in de uitwerking van het ontwerp middels aparte gebruikersoverleggen voor deelonderwerpen, zodat de keuzes in de uitwerking gedragen werden door de opdrachtgever. De omgevingsvergunning werd eind 2013 afgegeven. In februari 2015 is het gebouw overgedragen aan de opdrachtgever, waarmee het werk van bijna 10 miljoen euro binnen de planning is gerealiseerd.

Meer ontwikkelingen