Geïntegreerde contractvormen bieden kansen voor vernieuwing

De maatschappij verandert in rap tempo. Dat vraagt om andere vormen van (samen)werken en andere huisvesting. De bouw is traditioneel gezien niet de motor van de verandering. Om tot vernieuwing te komen is een samenwerking tussen verschillende stakeholders, binnen en buiten de bouwsector essentieel.

Werken met geïntegreerde contractvormen biedt kansen om traditionele rollen te veranderen en om samenwerking te bevorderen. Dat werkt alleen als voor iedereen het gezamenlijke doel helder is en de partijen hun nieuwe rollen weten in te vullen.

Bij geïntegreerde contracten zoals Design & Build (D&B) wordt de aannemer eerder in het bouwproces betrokken dan in een traditioneel proces. Bovendien worden de verantwoordelijkheden voor het ontwerptraject verschoven van opdrachtgever naar aannemer. Dat vraagt om anders samenwerken en andere aansturing.

Het jonge, innovatieve en snelgroeiende bureau voor bouwprojectmanagement en huisvestingadvies Building for Tomorrow heeft de innovatieve methode ‘Building Journey’ ontwikkeld die de samenwerking in projecten stimuleert. Met het plegen van bepaalde interventies voor, tijdens en na successen en tegenvallers in het project leidt dat aantoonbaar tot betere resultaten.

NIEUWS: LEES HET NIEUWS VAN BUILDING FOR TOMORROW.
 

Directeur Florian Boxma van Building for Tomorrow: “Bij geïntegreerde contracten liggen de verhoudingen anders. Aannemers zijn veel eerder betrokken in het proces. Met gezamenlijke denkkracht in het ontwerptraject kunnen verrassend vernieuwende oplossingen ontstaan. De rol van de opdrachtgever verschuift van controlerend naar maximaal uitdagen en benutten van de professionaliteit van de andere partijen. Dat gaat vaak prima, maar dat vraagt om lef en vertrouwen aan de kant van de opdrachtgever en om innovatiekracht en sterkere communicatieve vaardigheden aan de aannemerszijde.”

Elkaar ruimte geven: letterlijk én figuurlijk

Building for Tomorrow leidt in de rol van projectmanager toonaangevende projecten. Dankzij hun aanpak en expertise onder andere op het gebied van de verschillende contractvormen worden zij ingezet bij complexe huisvestingsopgaven. Zij werken voor organisaties als het Rijksvastgoedbedrijf, Universiteiten, ROC’s en gemeenten.

Een van deze toonaangevende projecten is de vernieuwing van het voormalige VROM gebouw in Den Haag in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Een ander project met D&B contract is de gezamenlijke nieuwbouw voor twee ROC’s. Hier laten zij zien dat hoogwaardige huisvesting, verminderen van ruimtegebrek, aanzienlijke besparingen op kosten én het bevorderen van samenwerking heel goed hand in hand gaan. John van de Langeberg bestuursvoorzitter van ROC Horizon College: “Twee afzonderlijke scholen samen in één nieuwbouw waarbij we een kantine, atrium en lesruimten delen: ruimte creëren door ruimte delen. Dit geldt evenzo voor het proces waarin de partijen elkaar óók de ruimte geven, letterlijk en figuurlijk. Zo realiseren we met beperkte middelen meer resultaat.”

Dit najaar organiseert Building for Tomorrow een seminar ‘ruimte creëren door ruimte te delen’ over de kansen en uitdagingen van gezamenlijke onderwijshuisvesting. Wilt u meer informatie? Stuur ons een mail op mail@buildingfortomorrow.nl

Meer ontwikkelingen