Gebouwen steeds slimmer

Gebouwen, voorzien van verschillende automatiseringsinstallaties, zijn slim. Antoine Brunink, directeur van Regel Partners vertelt over de mogelijkheden en de meerwaarde van een slim gebouw.


Antoine Brunink
Directeur Regel Partners

“Mijn definitie van een slim gebouw is dat het gebouw voorzien is van de benodigde digitale intelligentie om de gebouwfuncties in alle opzichten beter te kunnen vervullen.” Een gebouw digitaliseren heeft volgens hem twee belangrijke functies. “Het verschaft inzicht in de prestatie van het gebouw en zorgt voor meer gebruikersgemak en daarmee comfortbeleving.  

App als bediening

Brunink stelt dat verregaande automatisering vaak kostenbesparend is en extra functionaliteiten toevoegt waardoor het voor de gebruikers van zo’n gebouw meerwaarde krijgt. “Klimaatsystemen bijvoorbeeld kunnen via een app ingesteld worden, wat eveneens geldt voor zonwering en verlichting.” De vraag naar dergelijke systemen neemt toe. Daarnaast zijn er binnen moderne gebouwautomatiseringsapplicatie mogelijkheden om camera observatie, toegangscontrole, brandmelding en inbraak fabricaat onafhankelijk te integreren. Dergelijke integrale applicaties  verhogen de veiligheid, verlagen de kosten, bieden nieuwe functionaliteiten en zijn vaak modulair van opzet. Dat betekent dat een moderne applicatie gemakkelijk is uit te breiden met andere functies..”

Gebouw als big data leverancier

Ook het gebouw zelf kan door slimme systemen een schat aan data opleveren. “Een gebouwbeheersysteem meet wat er binnen het gebouw gebeurt. Bijvoorbeeld; de temperatuur in elke ruimte, waar storingen optreden, of het gebouw technische installatie-onderhoud behoeft, welke ruimtes veel gebruikt worden en dus vaker schoongemaakt dienen te worden, en zelfs waar in het gebouw nog (werk)ruimte beschikbaar is.” Dit levert big data op dat door zorgvuldige analyse een schat aan informatie op kan leveren. Het delen van relevante gebouwinformatie met gebruikers houdt gebruikers betrokken en geeft ze een hogere comfortbeleving. Inzicht geven aan gebruikers kan bijvoorbeeld via narrowcasting in een aankomsthal. Brunink merkt op dat het voor opdrachtgevers soms lastig is om het effect van dergelijke digitalisering in het werkproces goed in te schatten. “Daarom kiezen we er samen met de opdrachtgever graag voor om nieuwe slimme technologie, bijvoorbeeld in een pilot-achtige omgeving, te ervaren. Bevalt dit goed en worden de voordelen zichtbaar dan kan een dergelijk slim systeem eenvoudig worden uitgebreid”.  

Investeren in een slimme technologie in het gebouw is zowel interessant voor gebouweigenaar als gebruiker en levert voor allebei de partijen een win-win situatie op.

Meer ontwikkelingen