Cradle to Cradle: Duurzaam ontwerpen

Cradle to Cradle, de kunst van het ‘downcyclen’ en het elimineren van afval door slim design. Maar waarom zouden we stoppen bij downcycling?

Zeven jaar geleden introduceerden Braungart en McDonough Cradle to Cradle in Nederland, één van de eerste plekken buiten San Francisco. Ons land bood ze de mogelijkheid om innovatieve projecten op te starten, in het begin veelal in het publieke domein. “Julie land heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en uitbreiding van Cradle to Cradle”, zegt Braungart. “Het is geweldig om te zien dat de markt steeds meer technieken adopteert en in de praktijk brengt.” De afgelopen jaren zijn de oplossingen die Cradle to Cradle brengt steeds omvangrijker geworden, maar de grondleggers zien nog continue nieuwe mogelijkheden. “In de bouw wordt steeds sterker ingezet op energiereductie, waardoor we de neveneffecten vergeten. Het dichtmaken van gebouwen zorgt voor schimmelontwikkeling, die astma veroorzaakt. Het is beter om ons eerst te richten op het binnenklimaat en de gevolgen daarvan in het design te verwerken.” McDonough: “De fundamentele discussie is hoe we de gehele maatschappij duurzaam opbouwen en geen losse zaken die ervoor bijvoorbeeld voor zorgen dat we over vijftien jaar het vastgoedbestand weer om moeten gooien.” McDonough gaat bij het ontwerpen van een gebouw daarom niet uit van de huidige functie die het pand dient te krijgen, maar de volgende. “We ontwerpen wat volgt en passen daar in wat er nu nodig is. Je ziet dat kantoorpanden die leegstaan nu worden gebruikt als woningen, dus ontwerpen wij appartementen, die we daarna transformeren tot kantoren. Als je in een pand kunt wonen, kun je er namelijk ook in werken. Andersom gaat dat niet altijd op.”

Vlinders

Zoals is te lezen in Braungart and McDonoughs nieuwste boek The Upcycle, is het realiseren van besparingen en neutraliteit niet voldoende om de wereld te verbeteren. Zij pleiten voor oplossingen die een surplus boeken. Braungart: “Gebouwen kun je zien als bomen. Ze kunnen schone lucht leveren. Denk aan gezonde scholen, die de lucht zuiveren van fijnstof, een zeer ongezonde sluipmoordenaar.” Hij wijst er dan ook op dat ontwerpers niet alleen een rol hebben in het creëren van gebouwen die op zichzelf duurzaam zijn, maar dat zij ook invloed hebben op gezondheidsen ecologische vraagstukken. We moeten verder kijken dan een afgebakend onderwerp als het marginaliseren van de energievraag om tot werkelijke vooruitgang te komen. McDonough geeft een voorbeeld: “In een nieuw laboratorium dat we hebben ontworpen, The Butterfly Building in Barcelona, willen we broedende vlinders gebruiken die in de glazen muren verblijven. Dat zorgt niet alleen voor een aangename omgeving, maar maakt ook dat we schoolkinderen uit kunnen nodigen om ze los te laten. Een educatief component dus, waarbij we tegelijkertijd bijdragen aan de verbetering van de ecologie van de omgeving.” Volgens McDonough is vooruitgang ook meer dan een gevoelsmatige verhoging in gebruik. “Een kunststoffles gebruiken om kleding van te maken, blijft een kleine stap. De maatschappij verbeteren we met een brede aanpak.”

Meer ontwikkelingen