Rendementsanalyse voor optimale huisvestingslocatie

Huisvestingskosten zijn voor veel logistieke dienstverleners maar een klein onderdeel van de exploitatie. Met name de kilometers voor transport en die van het personeel wegen zwaar. Reden voor Heembouw en Simacan om een mobiliteitsscan te ontwikkelen die de bedrijfsvoering analyseert en uitrekent welke locatie het meeste rendement oplevert.

0 0 0

De crux van de tool is het slim over elkaar heen leggen van uiteenlopende data en een diepgaande analyse hiervan. De soort data die wordt gebruikt wordt aangepast op de doelen van gebruikers. Met e-commerce partijen betekent dat bijvoorbeeld vooral het kijken naar het afzetgebied, toekomstige leveringen en vrachtwagenbewegingen om zo hun logistiek te optimaliseren. Maar ook een groot kantoor dat zich op een gunstiger locatie wil vestigen om te kunnen groeien heeft baat bij de scan, meent Suzan Buter, die betrokken is bij de inzet van de tool. “Voor kantoren zijn personeel gerelateerde data belangrijk. Niet alleen de afstand tot een station en voorzieningen in de buurt, maar ook demografische gegevens zoals bevolkingsgroei in de regio en het opleidingsniveau zijn belangrijk.”

Gronddatabank

De scan zorgt voor een rationele onderbouwing van locatiekeuze op basis van cijfers, benadrukt Buter. Doordat de uitkomsten van de mobiliteitsscan gekoppeld kunnen worden aan een gronddatabank met alle beschikbare grond in Nederland is er bovendien gelijk inzicht te geven in mogelijkheden in een bepaalde regio. Ook kan er gekeken worden welke perspectieven een specifiek kavel biedt. “Het blijft niet alleen bij berekeningen, je kunt gelijk concrete stappen zetten”, aldus Buter.

Meer ontwikkelingen