“Jaarbudgetten hebben hun langste tijd gehad”

“De wereld om ons heen verandert enorm en razendsnel. Om als organisatie hiermee om te gaan en de boot niet te missen is het essentieel strategisch wendbaar te zijn en te beschikken over een innovatieve cultuur en structuur.”

Peter Lammertink, algemeen directeur van bouwonderneming Heembouw, is stellig over het belang van innovatie in de bouw. “Innoveren is core-business en een absolute voorwaarde voor continuïteit van de onderneming. Heembouw heeft een innovatieve cultuur, dat zie je terug in de tools en diensten die we hebben ontwikkeld, zoals onze gronddatabank en de locatiegenerator. Op gebied van sociale innovatie waren we in 2004 een van de eerste bouwbedrijven die volgens de Lean filosofie ging werken. Het is zaak constant te blijven innoveren en heel snel nieuwe productinnovaties en sociale innovaties uit te proberen, testen en implementeren. Dat vraagt nogal wat van je organisatie.”

Lammertink pleit voor snelheid en wendbaarheid. “Nu werken we volgens een jaarcyclus: een jaarbudget, met jaardoelen, die leggen we vast in een A3 kaart. Vervolgens gaan we een jaar aan de slag met het uitvoeren van de verschillende acties om die doelen te bereiken. In mijn optiek is deze  manier van werken achterhaald. We moeten toe naar een kwartaalcyclus: overzichtelijker, beperkter en wendbaarder. In plaats van te werken aan 5 doelen in een jaar, werken we in een klein team aan de realisatie van telkens 1 doel. Dit gaan we heel snel uitproberen, testen en als het goed is, implementeren. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat de Lean-systematiek vooral geschikt is voor de productiekant van de bouw; dat deel wat vast ligt en eenduidig omschreven. Voor het voortraject, dat deel waar de doelen nog niet duidelijk zijn vastgesteld, zijn technieken die voortkomen uit het agile werken, zoals scrum en sprints, geschikt om de snelheid van handelen te verhogen. Dat is de sociale innovatie waar we nu aan werken: als organisatie sneller en beter te kunnen (samen) werken en meer wendbaar te worden.”

Meer ontwikkelingen