Energielabel verplichting draait uit op een ramp

Het lijkt nog ver weg, 2023, het jaar dat van overheidswege geen kantoren in Nederland met een slechter energielabel dan C mogen worden gebruikt. Rogier Hentenaar vertelt zijn visie.

In minder dan zes jaar tijd moeten alle eigenaren van nu nog weinig duurzame kantoren regelen dat hun bezittingen minstens een C-label behalen. Dat wordt een gigantische klus waarvan ik nu al kan zeggen, dat het niet gaat lukken.

Reken maar even mee: volgens onderzoek van de EIB telt de Nederlandse kantorenvoorraad circa 67.000 panden die gezamenlijk 85 miljoen m2 aan oppervlak hebben. De komende wettelijke verplichting voor een C-label treft meer dan 50% van dit kantooroppervlak.

Energiebesparing

Volgens het Rijk kunnen kantooreigenaren dat bereiken door €860 miljoen te investeren in energiebesparende maatregelen. Kantoren die nu een D, E of F-label hebben, kunnen zonder bouwkundige ingrepen op een C-label worden gebracht.

Aanpassingen aan installaties zouden voldoende zijn. Alleen G-label kantoren staan voor zwaardere en kostbare maatregelen als glas- en dakisolatie. Voor wie het allemaal te duur wordt, zijn er subsidies beschikbaar.

Toekomstperspectief

Ik geloof niet dat het zo gemakkelijk gaat en vrees dat de kosten voor eigenaren verder oplopen. Het punt is dat labels niet permanent behouden blijven. Heb je nu een modern kantoor met een A-label, door voortschrijdende inzicht in de verduurzamingstechnologie behaalt dit gebouw na een x-aantal jaren nog maar een C-label.

Eigenaren van nu zuinige kantoren moeten op hun tellen passen: wat is hun label over zes jaar? Het zou zo maar kunnen dat eigenaren voor meer omvangrijke verbouwingen staan dan nu wordt voorgespiegeld. Wat als een kantoorbelegger vorig jaar een nieuw 10-jarig huurcontract heeft afgesloten – nog onwetend van de opgelegde C-label oekaze -met een advocatenkantoor?

Moeten al die advocaten tijdelijk thuis werken tijdens de noodzakelijke verbouwing? Ik denk dat de belegger terecht schadeclaims vreest. En dat is niet iets wat we beogen met het verduurzamen van de Nederlandse kantorenvoorraad.

Meer ontwikkelingen