Facility Management van de toekomst

Sensoren die meten waar en hoeveel medewerkers er op kantoor zijn, zodat er specifieker wordt schoongemaakt. Het is een van de voorbeelden van de toekomst van facility management, waarin meetbare informatie wordt gekoppeld en sensoren zorgen voor een soepel reilen en zeilen van de organisatie.

“En een positieve bijdrage aan de gezondheid van de werknemer, door het creëren van een ideale werkomgeving, wordt ook steeds belangrijker,” zegt Natalie Hofman, voorzitter van Facility Management Nederland, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein. Wat eerst essentieel was op het gebied van facility management, is allang secundair, weet Hofman onder andere uit het marktonderzoek 2014 uitgevoerd door FMN en Twynstra Gudde. “In 2012 dacht men dat de mobiele telefoon nog ontzettend belangrijk in ons vakgebied zou worden voor het verspreiden van data, maar nu blijkt het toch meer the internet of things en daarmee de koppeling met verschillende devices en apparaten die nu worden ontwikkeld. Systemen die bijhouden hoeveel er geprint wordt op kantoor, zodat papier sneller wordt bijgevuld. De ICT-omgeving was eerst van secundair belang. Als de wifi-verbinding nu uitvalt, kan er nauwelijks meer gewerkt worden. Dat vraagt om de aanwezigheid van competenties om hier meteen op te acteren. Dat is even anders dan vroeger, met ‘huismeesters die hun best doen’ binnen een bedrijf.”

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) was in 2012 een minder dominant ontwikkelingsthema en is nu weer terug op de prioriteitenlijst. De ontwikkeling voor de facilitaire sector zit in het ontwikkelen van MVO 2.0. Het is niet alleen maar afval scheiden, maar echt vertalen naar een circulaire en inclusieve economie en daarnaast kijken hoe facility management om kan gaan met de schaarste waar we mee te maken krijgen. “Vergeet de logistieke stromen binnen organisaties niet. Hoe zorg je ervoor dat die zo duurzaam mogelijk zijn? Omdat de economie aantrekt, zullen er ook weer meer files zijn op de weg. Dat vraagt om goede communicatiesystemen, waarbij van afstand vergaderd wordt”, stipt Hofman aan. “Daarnaast is facilitair management onder andere verantwoordelijk voor een veilige en comfortabele werkomgeving. De werkomgeving en de gezondheid worden steeds belangrijker. Gebouwen worden steeds slimmer. Ingewikkelde klimaatsystemen zorgen steeds beter voor een werkklimaat dat aangepast is op de werknemers. De balans werk-privé is de afgelopen jaren veranderd en daar moet de werkomgeving op inspelen.”
Om voorbereid op de toekomst te zijn zal de facilitaire sector sterk veranderen. FMN focust zich de komende jaren op de volgende vijf thema’s: technologie, circulaire en inclusieve economie, mensgerichte werkomgeving, vastgoed van de toekomst en waardecreatie en nieuwe businessmodellen. “Ook de opleidingen voor facility management zijn volop in ontwikkeling”, zegt Hofman. “Er moet meer samengewerkt worden in de keten en we moeten voorbereid zijn op de veranderingen in de wereld, zodat we inspelen op technologische ontwikkelingen en een weer groeiende economie. Vanuit FMN zetten we daarom in op het beschikbaar stellen van kennis in de vorm van netwerken, whitepapers, opleidingen en onderzoek.”

Meer ontwikkelingen