Belang van een juiste keuze

BOAG adviseert en begeleidt vastgoedvraagstukken voor het bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, ontwikkelaars en institutionele beleggers. Leden van het BOAG MT: Ton Heijmans, Rob van der Heiden, Peter den Hartog en Johan Deur vertellen over huidige en toekomstige trends en ontwikkelingen in binnenstedelijke ontwikkeling.

Internet en fun

Deur: “Een belangrijke ontwikkeling is dat buurtcentra verdwijnen en grote (overdekte) winkelcentra in het stadscentrum kansen krijgen. Enerzijds gaan retailers failliet door toenemende internetaankopen, anderzijds vragen grote formules om meer vierkante meters. Zij vormen de trekker voor andere retailers. Het winkelcentrum van de toekomst is een attractiecentrum waar er beleving en faciliteiten voor iedereen zijn. Meer food in winkels en natuurlijk overal wifi voor jongeren.”
 

Sloop

“Een andere ontwikkeling is het renoveren en verduurzamen of transformeren van leegstaande kantoren”, vertelt Heijmans. “Recent voorbeeld daarvan is De Admiraliteit in Rotterdam waar wij als vertegenwoordiger van Bouwfonds de aankoop en transformatie hebben gecontroleerd. In 40.000 m2 kantoor verrezen 587 studio’s.” Van der Heiden stelt dat transformatie naar hotel en studentenhuisvesting eenvoudiger is dan naar appartementen. “Daar gelden strengere bouweisen voor waardoor de bouwkosten hoger uitvallen. Hij refereert naar zijn BOAG kostenkengetallen boekjes, te downloaden op www.BOAG.com. “Soms is transformatie geen optie en leidt sloop en nieuwbouw tot een beter product. Het is belangrijk om bij een eerste idee alle scenario’s goed in beeld te brengen voordat een keuze wordt gemaakt in renoveren, verduurzamen, transformeren, sloop en nieuwbouw.”
 

Vergrijzing

Hartog: “In de zorgwereld gaat transformatie van een klein kamertje naar een appartement. Dit kan bijvoorbeeld door een leegstaand bejaardenhuis om te bouwen.” Door de vergrijzing komen scholen leeg te staan. “Dit zijn de herontwikkelingsprojecten van de toekomst, al speelt leeftijd en conditie van het gebouw een grote rol. Inmiddels zijn er al schoolwoningen, een toekomstbestendig schoolgebouw dat later met weinig moeite transformeert naar woningen. Ook modulair bouwen neemt toe. Dergelijke bouw kan gemakkelijk verplaatst worden, zelfs al in een schoolvakantie.”

Meer ontwikkelingen