Vervoerregio Amsterdam zet in op zero-emissie

Vanaf 2030 volledig emissievrij openbaar vervoer; Nederland is op de goede weg. Vanaf 2018 zullen ruim honderd elektrische bussen over Schiphol rijden. Dit wordt de grootste elektrische vloot van Europa.

Peter de Winter
Teamleider bij Vervoerregio Amsterdam

Vervoerregio Amsterdam is verantwoordelijk voor wettelijke regionale taken op het gebied van verkeer en vervoer. Als opdrachtgever verleent zij concessies (het exclusieve recht voor het uitvoeren van openbaar vervoer in een bepaald gebied) aan vervoerbedrijven en verstrekt zij subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer.

Er zijn vier concessiegebieden: Amsterdam, Waterland, Zaanstreek en Amstelland-Meerlanden (Schiphol), waarvan laatstgenoemde het meest ver is in de ontwikkeling van emissievrij openbaar vervoer.

De transitie

Peter de Winter, teamleider afdeling Openbaar Vervoer bij Vervoerregio Amsterdam, is enthousiast over de transitie die wordt doorgemaakt.

“We zijn trots op de stappen die we zetten naar duurzaamheid. Wij hebben als Nederland het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, dus zijn we hier echt mee aan de slag gegaan.

Daarnaast hebben we een nationaal bestuursakkoord met overheden onderling om vanaf 2030 volledig emissievrij openbaar vervoer te hebben. De grote hoeveelheid metro’s, trams en bussen in onze regio is verantwoordelijk voor een kwart van het totale openbaar vervoer in Nederland, exclusief treinen. Dat is ontzettend veel.

Als wij reizigers de keuze willen geven om met het openbaar vervoer de stad in te rijden, vinden we dat dit ook milieuvriendelijk moet kunnen.”

Plan van aanpak

Samen met Schiphol heeft Vervoerregio Amsterdam de eis gesteld aan vervoerders om vanaf 2018 elektrisch te gaan rijden. Ze willen de vervoerders wel ondersteunen in deze transitie. De overgang naar emissievrij busvervoer vergt namelijk een goede voorbereiding.

De Winter: “Als je een aanbesteding van een vervoersconcessie doet en je stelt eisen die onmogelijk zijn, krijg je uiteraard geen aanbiedingen. Daarom hebben we samen met Schiphol een hoop voorwerk gedaan.

Er moest ontzettend veel uitgezocht worden. Wat zijn de technische mogelijkheden? Hoe ziet een nieuw lijnennet met elektrische bussen eruit? Waar moeten de bussen opladen? Wat wordt onze financiële bijdrage?

Toen we hier antwoorden op hadden, zijn we met Schiphol en de vervoerder gaan kijken hoe we tot implementatie konden komen. In principe ligt dit gedeelte niet bij ons, maar we zagen dat de kennis die we hierover hebben vergaard goed toegepast kan worden. Daarnaast hebben we ons aan de transitie naar emissievrij openbaar vervoer gecommitteerd en willen we allemaal dat het slaagt.”

Samenwerken

In deze transitie wordt duidelijk dat samenwerking hard nodig is om successen te behalen. “Wij willen dat de kwaliteit van vervoer gehandhaafd wordt en dat het schoon is”, legt De Winter uit.

“Maar in die ontwikkeling moet je wel een helpende hand bieden. Omdat het allemaal nieuw is, hebben marktpartijen een steuntje in de rug nodig. Je moet nu niet de stap missen en denken: ons doel van volledig emissievrij vervoer ligt pas in 2030, dus we wachten waar de markt mee komt. Wij hebben juist gedacht: we moeten nu stevig beginnen en de markt ondersteunen.”

De toekomst

 “Je ziet dat dit project een ontzettende stimulans is geweest”, vervolgt De Winter. “Vanuit de industrie wordt gekeken naar wat we in Nederland aan het doen zijn. We zijn hier echt internationaal koploper in. Ik ben er dan ook trots op dat we uitsluitend samenwerken met Nederlandse partijen. Wat we nu hebben geleerd, zullen we uiteraard meenemen in de toekomst.”

De eerste stap voor Vervoerregio Amsterdam is dus het realiseren van emissievrij openbaar vervoer rondom Schiphol. Uiteindelijk zullen alle concessiegebieden de transitie naar duurzaamheid doormaken.

De Winter: “We zijn op dit moment hard aan het nadenken hoe we dit gaan doorzetten naar de andere concessies en daar hebben we al goede ideeën over. Daar ontbreekt het ons na dit project zeker niet aan; een beetje lef en genoeg vertrouwen in wat mogelijk is op gebied van duurzame mobiliteit.”

Harold Lek

Directeur VINU
 

“VINU maakt de transitie concreet”

Leuke naam, VINU…

VINU staat voor “van idee naar uitvoering”. We vertalen bestuurlijke ambities en vage plannen naar concrete, uitvoerbare projecten. Juist als het gaat om complexe onderwerpen zoals de energietransitie of circulaire economie.

Wat doen jullie precies?

We verzorgen project- en procesmanagement op het gebied van ruimte en mobiliteit. Vaak in het beginstadium, als de scope van het project nog niet duidelijk is. We zorgen voor voortgang en resultaten.

Wie zijn jullie opdrachtgevers?

We hebben de drive om Nederland sterker, mooier en duurzamer te maken. Daarom werken we voor opdrachtgevers als de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord- en Zuid-Holland, de gemeente Leiden, ministerie van IenM en de Port of Rotterdam.

En de transitie naar een nieuwe economie, werken jullie daaraan?

Jazeker. Zo helpen we de Vervoerregio Amsterdam met de transitie naar emissievrij openbaar busvervoer. En we zijn al een tijd betrokken bij de Westas in Amsterdam, een kraamkamer voor de nieuwe economie.

Wat zijn de belangrijkste vraagstukken voor de komende jaren?

We zitten in een transitie waarin verschillende trends en ontwikkelingen samenkomen: klimaatverandering, verstedelijking, toenemende mobiliteit, steeds betere technieken en meer data. Die combinatie van ontwikkelingen maakt het complex om koers te bepalen, maar het biedt ook kansen. Ik geloof in denken én doen.

Meer ontwikkelingen