PPS projecten ook interessant voor lagere overheden

Wat is de meerwaarde van PPS projecten voor de rijksgebouwendienst? De resultaten zijn innovatiever en duurzamer. Daarnaast worden projecten in PPS binnen tijd en budget opgeleverd zonder het gebruikelijke meerwerk in het traditionele bouwproces.


Alex Vermeulen
Waarnemend algemeen directeur Rijksgebouwendienst

PPS projecten bieden kansen voor de toekomst. Niet alleen bij grote projecten, maar zeker ook bij kleinere lokale activiteiten van lagere overheden. Dat vinden Alex Vermeulen en Frank van Herwijnen, respectievelijk waarnemend algemeen directeur en hoofd DBFMO/plv. directeur Projecten bij de Rijksgebouwendienst.

Er is een echte omslag gaande van traditioneel aanbesteden naar PPS projecten.Vermeulen: “Dat betekent bij DBFMO contracten van 25 jaar,dus ook 25 jaar dezelfde opdrachtgever en daar is nog veel aan te ontwikkelen aan beide kanten. We ervaren nu nog te vaak dat bijvoorbeeld storingen door de verantwoordelijke voor een klein deel opgelost worden en dan doorgeschoven worden.” Van Herwijnen: “Bij de aanbesteding gaat het wel goed en zijn verantwoordelijkheden duidelijk, maar daarna blijkt toch nog te vaak dat die verantwoordelijkheden bij onderaannemers terecht komen en de zaken door een consortium weer traditioneel worden opgepakt.”

Oplossingen

Partijen zien soms de contractduur als een nadeel, maar dat is volgens Vermeulen een misvatting. “Het ministerie van Financiën was ons eerste PPS project, we zijn nu bezig met de uitvoering van dat contract. We zien daarbij dat er verschillen optreden waar een oplossing voor gezocht dient te worden. Organisaties zijn in beweging en veranderen, niet alles is voor een lange tijd af te timmeren. We ontdekken nu stukje bij beetje hoe dat bij te sturen is zonder aan het contract te tornen.”


Frank van Herwijnen
Hoofd DBFMO/plaatsvervangend directeur Projecten Rijksgebouwendienst

Mogelijkheden

Bij DBFMO projecten wordt uitgevraagd op basis van functionele eisen waar een gebouw aan moet voldoen, in plaats van allerlei tekeningen en bestekken. Dat uitvragen op basis van Output Specificaties kan heel ver gaan. Als voorbeeld noemt Vermeulen het museum in Soesterberg. “We vroegen niet om een gebouw, we vroegen een museum met een marketingconcept om zoveel mogelijk bezoekers te trekken. Nu exploiteert de bouwer dit museum.” Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijk bij PPS projecten. “Wie bij het ministerie van Financiën binnenloopt, ziet natuurstenen vloeren en leren banken. Het consortium zorgt wel voor een hoge duurzaamheidscore en kwaliteitswaarde.” Van Herwijnen: “De markt zoekt steeds de meest innovatieve manier van uitvoeren, een mooi voorbeeld daarvan is de glazen overkapping bij het ministerie en het ‘state of the art’ klimaatsysteem in Groningen.”

De Rijksgebouwendienst ziet ook grote mogelijkheden om afstoot/herbestemming van panden te vergemakkelijken. “Ook daarbij kan de markt met creatieve oplossingen de overheid bijstaan. Zo is er bij het ontwerp en de bouw van het kantoor van de belastingdienst/DUO in Groningen rekening gehouden met het feit dat er in dat gebouw over 20 jaar geen kantoren meer zitten, maar heel eenvoudig woningen gerealiseerd kunnen worden.” De Rijksgebouwendienst en het ministerie van Verkeer en Waterstaat delen alle opgebouwde kennis betreffende PPS met andere overheden en private partijen via het loket van PPSsupport.Vermeulen: “We hebben baat bij kennis delen en informatie uitwisselen omdat we hopen dat over een paar jaar meer projecten – ook bij lagere overheden – als PPS project te realiseren zijn.”

Meer ontwikkelingen