Diversiteit in binnenstad door bottom-up aanpak

Door integrale vernieuwing wil Sittard van de historische binnenstad weer een vitaal verblijfsgebied maken. De sleutel tot succes blijkt samenwerken, met bijvoorbeeld ondernemers en het onderwijs.

Het project ‘Zitterd Revisited’ is opgezet om de regionale ontmoetingsfunctie van Sittard te bevorderen. Het doel is een optimale mix van wonen, werken, winkelen en studeren én concentratie van winkels en bestrijding van leegstand. Er is al een educatief cultureel centrum gerealiseerd.

Een belangrijk project is de transformatie van leegstaande panden, zoals in de Steenstraat-west en de Stationsstraat, tussen het station en het stadshart. “In het masterplan wordt geschetst dat er in de toekomst minder winkels nodig zijn en dat er toe moet worden gewerkt naar een compacter winkelgebied”, schetst Karel Trommelen van Droogh Trommelen en Partners.

“Wij hebben in opdracht van de gemeente met ondernemers en eigenaren gekeken naar de mogelijkheden voor ander gebruik van bestaande winkelpanden. Niet door een plan te presenteren dat we zelf hebben bedacht, maar door ideeën aan te reiken voor een transformatie naar een multifunctionele straat.”

Diversiteit in stadshart

In individuele gesprekken is met de pandeigenaren en ondernemers gekeken naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld wonen, ambachtelijke bedrijvigheid en leer-werkplaatsen. Vervolgens is een integrale visie op de winkelstraat ontwikkeld, waarbij regelmatig is teruggekoppeld naar de betrokkenen. “Bij de presentatie, eind januari, bleek er draagvlaak voor meer diversiteit”, vertelt Trommelen. “Dat komt vooral omdat we het niet hebben opgelegd, maar bottum-up te werk zijn gegaan.”

Wat enorm geholpen heeft, is dat de eigenaren en ondernemers worden gefaciliteerd. Zo is er een stimuleringsregeling voor het stadscentrum waarmee de gemeente eigenaren van commercieel vastgoed in wil stimuleren om gerichte en duurzame investeringen te plegen in hun panden en  de gevels ervan te verfraaien.

Rode draad in deze regeling vormt het subsidiëren van de onrendabele top. Op bepaalde plekken kunnen horeca gelegenheden komen met een terras. “We zien dat mensen actief de kansen die worden geboden gaan benutten”, aldus Trommelen. “Waar eerst een sfeer was van emoties en gelatenheid, zien ondernemers nu heel duidelijk de voordelen van meer diversiteit.”

Leer-werkbedrijven

Zuyd Hogeschool heeft in twee voormalige winkelpanden aan de Steenstraat diverse leer-werkbedrijven kunnen realiseren. “Op zoek naar kansen voor praktijkgericht onderwijs raakten wij via-via in gesprek met de gemeente Sittard”, vertelt profielcoördinator Small Business Roy Broersma over de samenwerking. “Al gauw kwamen de plannen voor het herbestemmen van leegstaande monumentale panden ter sprake. Voor ons lag hier een unieke kans om eigen bedrijfsruimten te creëren voor onze studenten Commercieel Management.”

Lokale ondernemers kunnen met vragen terecht bij het Zuyd Innovation and Entrepreneurship Lab en in het Legal Lab adviseren studenten van de Hogere Juridische Opleiding over juridische vraagstukken. “Binnenkort gaan nog twee andere labs open”, zegt Broersma.

“Maar nu al merken we dat de leer-werkbedrijven een impuls geven aan de lokale en regionale economie. We zitten als serieuze gesprekspartner aan tafel met ondernemers en innovatieve ideeën van onze studenten worden opgepakt. We doen ook ‘future checks’, waarbij we ondernemers vragen: waar wil je staan met je bedrijf over twee jaar?”

Ook het reguliere onderwijs profiteert van ‘Zitterd Revisited’. Waar Zuyd Hogeschool voorheen op drie locaties binnen de agglomeratie Sittard actief was, zijn de opleidingen nu geconcentreerd in cultureel en educatief centrum Ligne in de binnenstad.

“We zien dat studenten langer in de stad blijven, omdat er in het centrum meer bedrijvigheid is”, concludeert Broersma. “Met niet alleen winkels en bedrijven, maar ook cultuur en recreatie. Zo is Sittard meer een ontmoetingsplaats voor studenten en is onderwijs een zichtbaar onderdeel van de stad.”

Meer ontwikkelingen