Bouwen voor de toekomst

Netbeheerder TenneT heeft bij de circulaire inrichting van het hoofdkantoor niet alleen gekeken naar korte termijnplanning; er is vooruitgedacht. “Het draait om het grijpen van de kansen die zich voordoen”, vertelt Berry ten Pas, projectmanager bij draaijer+partners. 0 SHARES // DEEL DEZE PAGINA 0 0 0 Gedurende het ontwerpproces ontstond het idee om de inrichting van het pand circulair te ontwikkelen. Ingeborg Leene, facility manager van TenneT: “Het gebouw waarin wij zijn gevestigd is zo ontworpen dat het landschap niet wordt verstoord. In plaats daarvan past het in de omgeving en voegt het zelfs wat toe als je bijvoorbeeld kijkt naar de toename van flora en fauna. Hierdoor past het goed in de duurzaamheidsambitie van TenneT. Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen die, ook binnen de muren van dit gebouw, laten zien.” Maarten Epema, adviseur duurzame innovatie bij draaijer+partners en aanjager bij de realisatie van het circulair interieur, vult aan: “Er is veel aandacht besteed aan de keuze voor materialen die zijn gebruikt zodat deze in de toekomst zo optimaal mogelijk hergebruikt kunnen worden. Ook is de leefbaarheid van overkoepelend belang. Om het binnenklimaat zo gezond mogelijk te houden zijn er geen giftige stoffen gebruikt.”

Hij gaat verder: “Bij traditionele bouw draait het vaak om snel opleveren. Wij hebben juist gekeken naar de toekomst. Maar we zijn wel eerlijk; honder procent recyclebaarheid van materiaal is op dit moment niet haalbaar. Daarom kijken we naar wat nu wél kan en wat in de toekomst realiteit kan worden.” Leene: “En dat met inachtneming van het verzoek de plannen niet kostenverhogend zouden werken is gelukt. Wel moet men met deze werkwijze rekening houden met het feit dat dit meer tijd en inspanning kost. Het vergt een andere manier van samenwerken en organiseren. Zo ook van de partners met wie je samenwerkt. Toch levert het op de lange termijn als bedrijf toegevoegde waarde op, omdat experts ook weer de ruimte krijgen om experts te zijn, hun kennis kunnen toepassen waar het nodig is.” Ten Pas: “Circulair bouwen lijkt op dit moment de heilige graal in de bouwwereld, maar niet alle doelstellingen zijn nu al haalbaar. Wij hebben gezegd; wij gaan uit van de principes van circulair bouwen, kijken naar wat mogelijk is en grijpen de kansen die er liggen. Hiermee behaal je in de toekomst op alle vlakken de meeste winst.”

Tijdens de ontwerpfase is TenneT uitgegaan van een aantal doelstellingen. We zetten de vijf belangrijkste op een rijtje:

  1. Gezond – Er is voor de werknemers een werkomgeving gecreëerd waarbij leefbaarheid centraal staat. Zo zijn er geen giftige stoffen gebruikt in het interieur en is er in het ontwerp een duidelijke verbinding met de buitenomgeving tot stand gekomen. Ook bijvoorbeeld de catering en schoonmaak zijn hierop ingericht, het cateringaanbod is gezond en gevarieerd en worden er schoonmaakproducten gebruikt die het milieu zo min mogelijk belasten.
  2. Meer geven dan nemen – Op de lange termijn gaat het erom dat het gebouw en inrichting wat toevoegen aan de natuur zodat er een diverse(re) flora en fauna kunnen ontstaan.
  3. Hergebruik – Rekening houdend met esthetiek: welke materialen kunnen worden hergebruikt zodat niet alle spullen nieuw hoeven worden aangeschaft. Ook wordt er gekozen voor materialen die in de toekomst optimaal hergebruikt kunnen worden en een zo beperkt mogelijke impact hebben op de omgeving.
  4. Nieuwe vormen van samenwerking – Samen met partners kijken waar de expertise ligt en hoe die zo goed mogelijk kan worden toegepast. Het leveranciers ook weer gunnen om in de expert rol te kruipen.
  5. Eerlijkheid – Welke doelen kunnen wel worden gehaald en welke niet. Transparantie is hierbij het belangrijkste. De nadruk ligt op mogelijkheden en kansen die op dit moment wel kunnen worden gepakt. Dit wel met inachtneming van ontwikkelingen in de toekomst.

De focus van samenwerkingspartner draaijer+partners is bij circulair bouwen terug te brengen tot drie kernpunten:

  1. Als samenwerkingspartner van de gebruiker diens ambitie vertalen naar een optimaal gebouw en gebied.
  2. Het formuleren, leveren en borgen van de uiteindelijke prestaties. De prestatie-eisen zijn gericht op het ontwerp, de realisatie, het gebruik én het hergebruik.
  3. De samenwerking in de hele keten organiseren. Leveranciers uitdagen en een stap verder helpen.

Meer ontwikkelingen