Categories
Uncategorized

Alle kantoren energieneutraal

Dit initiatief is onderdeel van het innovatie- en experimentenprogramma Energiesprong dat Platform31 uitvoert in opdracht van het Ministerie van Wonen en Rijksdienst. En dat doel is heel logisch, want een goed, duurzaam en energieneutraal kantoor is gewoon veel meer waard”, zegt Eelco Ouwerkerk, programmamanager van Kantoor Vol Energie. Volgens Ouwerkerk is het daarbij vooral belangrijk dat de gebruiker van het gebouw zijn eigen identiteit en ambities goed kent. Huisvesting versterkt namelijk de identiteit en ambities van de onderneming. “Het gaat de goede kant op”, vertelt Ouwerkerk enthousiast. “We zien dat kantoorgebruikers steeds bewuster omgaan met wat zij nodig hebben aan huisvesting om hun bedrijfsvoering goed te ondersteunen. In het verleden ging het in hoofdzaak om de locatie, het aantal vierkante meters en de prijs en werden andere zaken, zoals imago, flexibiliteit, duurzaamheid / MVO, gezondheid, comfort en hospitality gezien als extra’s. Inmiddels wordt huisvesting steeds meer een integrale opgave, die bepaald wordt door de strategie van de onderneming. Deze kwaliteitsaspecten worden zwaar meegewogen in de besluitvorming. Het gaat steeds minder om volume en kale huurprijzen en steeds meer om de toegevoegde waarde en impact op de bedrijfsvoering van de gebruiker. En dat is goed voor de waarde van het vastgoed.”

Gebruiker centraal

Alle bestaande kantoren energieneutraal maken, is waar Ouwerkerk van droomt. Maar hoe? “In eerste instantie gaat dat helemaal niet om de techniek. Het begint bij de verbinding met de strategie van de gebruiker. Als je als gebruiker het MVO beleid en de toekomst van de onderneming serieus neemt, dan spreek je deze ambitie uit. Dan moet je eens opletten van wie je allemaal aandacht, oplossingen en goede ideeën gaat ontvangen. Door te vragen naar de bekende weg krijg je bestaande oplossingen die je nergens zullen brengen. Met een uitgesproken ambitie trek je de interessante partijen aan die je zullen helpen de ambities en de toegevoegde waarde te realiseren.”
Het binnenmilieu van gebouwen verbeteren is daarbij een belangrijke waardedrijver. “Dat lijkt lastig, maar het is een kwestie van samenwerking, de techniek is niet het probleem,” vindt Ouwerkerk. “Qua gezondheid en arbeidsproductiviteit weten we onder welke fysische omstandigheden mensen het best presteren en zich prettig voelen. Er gaan zelfs stemmen op om afspraken te maken op het gebied van arbeidsproductiviteit en daarop af te rekenen. Het probleem is dat men niet om prestaties als arbeidsproductiviteit durft te vragen en niet het gesprek aangaat om te ontdekken hoe je samen van dit soort afspraken kunt profiteren. Dat kan gebruikers, eigenaren en marktpartijen echt heel veel opleveren. We zien wel positieve ontwikkelingen, zoals The Edge, het Kantoor van Eneco in Rotterdam en de renovatie van Alliander in Duiven, daar gebeuren toch hele interessante dingen. Ook daar is het nog niet zo ver, maar deze projecten bewijzen wel dat er al heel veel mogelijk is door anders samen te werken en techniek goed in te zetten.” Het bestaande systeem dat gestoeld is op de huurprijs, huurtermijn en de incentives moet dus doorbroken worden. Dat vergt vertrouwen en langdurige samenwerking, meent Ouwerkerk. “Maak een rendabele business case op basis van waardecreatie voor de gebruiker keer impact in plaats van huurprijs keer vierkante meter. Daar wordt iedereen gelukkiger en beter van.”

Categories
Uncategorized

1e Laboratorium met BREEAM-NL Kwalificatie ‘Outstanding’

De LSI is een bedrijfsverzamelgebouw voor laboratoria en kantoren en bedoeld voor startende ondernemers die zich bezig houden met onderzoek in Life Sciences. De LSI, die eind dit jaar wordt opgeleverd aan opdrachtgever Universiteit Utrecht, blinkt uit in functionaliteit, duurzaamheid en beleving. Het resultaat van de bijzondere manier van aanbesteden. Die verliep volgens de Design & Build-contractvorm, waarbij de opdrachtnemer wordt gecontracteerd voor ontwerp en uitvoering op basis van een uitgebreide vraagspecificatie. ‘’Wij hadden zo een gebouw als dit nooit kunnen neerzetten zonder deze manier van aanbesteden,” vertelt Paul Ketelaars van architectenbureau Mecanoo. “Je krijgt enerzijds van de opdrachtgever grote vrijheid bij het ontwerp en de invulling ervan. Anderzijds betekent het dat men bij de inschrijving die hoge kwaliteit al moet aantonen en vervolgens waar moet maken. Bij het gekozen aanbestedingsprincipe, ‘Best Value Procurement’, staat de prijs vast en wordt puur gekeken naar de kwaliteit van de door de inschrijvers geboden ontwerpen en de toegevoegde waarde die zij bieden. In dit geval op het gebied van gebruiks-, toekomst- en belevingswaarde.” Nieuw voor de ontwikkelaars was de systeemgerichte contractbeheersing. “Vroeger controleerde de opdrachtgever of een nieuw gebouw aan het programma van eisen voldeed. Met dit systeem toon je dat als opdrachtnemer zelf aan. De opdrachtgever krijgt daarmee een meer regisserende rol.” Volgens Ketelaars staan de drie waarden niet los van elkaar. “Bij alle ontwerpbeslissingen is gekeken naar de impact op deze waardepijlers. Je ziet dat goed in de schuine, glazen gevel van het gebouw. Dat biedt een iconische uitstraling en maakt het ruimtelijk. Daarnaast weert die gekantelde gevel de zon. Glas is bovendien eindeloos recyclebaar en dus duurzaam (toekomstgericht). Universiteit Utrecht zette hoog in op duurzaamheid door te streven naar de BREEAM-norm ‘Excellent’. Uiteindelijk is het gelukt om ook duurzame meerwaarde te creëren en kreeg het gebouw zelfs het predicaat BREEAM ‘Outstanding’, het allerhoogste niveau.”

LSi is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Categories
Uncategorized

10 Tips voor een betere werkomgeving

Leesman onderzocht in meer dan 800 gebouwen bij ruim 100,000 respondenten hoe zij hun werkomgeving waardeerden. Slechts 54 procent zegt productief te kunnen werken! Slechts 49 procent is trots. Wat interessant is dat slechts 5 procent van alle onderzochte gebouwen een Leesmanindex boven de 70 scoorden. En dat in deze top maar liefst 74 procent in staat productief te werken en is 86 procent trots. Hoe zorgen deze bedrijven ervoor dat hun medewerkers productiever zijn?

 1. Maak het kantoor van de mederwerker
  Als je luistert naar je medewerkers, weet je wat goed is voor je organisatie. Daarnaast creëer je eigenaarschap. Medewerkers voelen dan: wij hebben aangegeven welke zaken we van belang vinden om optimaal te kunnen werken. Die zijn doorgevoerd, waardoor ook veranderingen makkelijker zijn.

 2. Wat doen medewerkers eigenlijk?
  De top drie van taken in een werkomgeving zijn individueel geconcentreerd werken, telefoneren en vergaderen. Elke organisatie en elke afdeling is weer net even anders. Maar alle outperformers hebben één ding gemeen. Ze hebben heel grondig gekeken welke activiteiten verschillende mensen doen in hun gebouw en deze vervolgens zeer goed gefaciliteerd. Klinkt evident, maar teveel projecten zijn opgestart vanuit een paar meningen of dat het er mooi uit moet zien. Terwijl design juist gaat over hoe iets functioneert.

 3. Creëer een goed sociale infrastructuur
  Op alle 21 taken scoren de beste werkomgevingen beter. De wij-taken, waarin wordt samengewerkt, worden echter significant beter ondersteund. Dan kan je denken aan spontane of georganiseerde vergaderingen en ontspannen en pauzeren. Ook de faciliteiten die hierbij horen zoals koffie en thee, AV-apparatuur, vergaderruimten. Zo vinden 90 procent van alle werknemers koffie en thee evident om goed te kunnen functioneren en dat is net zo belangrijk als goede IT apparatuur.

 4. Fysieke minimum
  De beste ideeën ontstaan samen. Bij veel organisaties zie je een terugtrekkende beweging in het thuiswerken beleid. Gebouwen worden aantrekkelijker gemaakt om in te werken en te ontspannen. Elk team heeft ook een fysiek minimum om bij elkaar te zijn waardoor ideeën worden gedeeld en van elkaar wordt geleerd. De Y-generatie is daar een goed voorbeeld van die “leren van anderen” belangrijker vindt en daardoor vaker op kantoor wilt zijn.

 5. Variëteit en keuze
  In flexibele wekplek concepten verliezen medewerkers vaak de mogelijkheid om hun werkplek te personaliseren. Ze krijgen er echter iets zeer belangrijks voor terug. Ze kunnen voor elke taak hun werkplek personaliseren door er één te kiezen die bij de taak past. Dan moet er echter wel keuze zijn. De organisatie met flexibele werkplekconcepten èn veel keuze scoren het beste. Waar het mis gaat is als alle taken die voorheen achter een bureau in een kantoor werden gedaan nu achter een bureau in een open ruimte worden gedaan.

 6. Stel het welbevinden van de medewerker centraal
  In een rapport onlangs verschenen van de World Green Building Council wordt aangetoond dat verschillende zaken impact hebben op de het welbevinden en productiviteit. Denk aan daglicht, bloemen en planten voor zuivering van de lucht, kunst en fotografie voor inspiratie, sport –en ontspanningsmogelijkheden en douches voor beweging en goede voeding voor de gezondheid.

 7. Omarm technologische vooruitgang
  De technologische vooruitgang geeft de mogelijkheid voor audio en video-conferenties, reserveringssystemen voor vergaderzalen, overal toegang hebben tot je bestanden. Om altijd en overal te werken binnen –en buiten het kantoor. Maar dan moet het wel werken.

 8. Communiceer
  De beste bedrijven zijn in constante dialoog met hun medewerkers. Als ze een nieuw werkplekconcept wordt geïntroduceerd hebben leggen ze het gebruik uit. Zo kan het zijn dat mensen dezelfde taken (zoals telefoneren of overleggen met zijn tweeën) achter een bureau doen in een open ruimte, waardoor andere mensen moeite hebben met hun concentratie. Ook is elke verbetering dus niet direct een investering, maar kan het ook een cultuurverandering zijn. Daarnaast kunnen activiteiten in de loop der tijd veranderen waardoor ook de werkomgeving moet veranderen. Dus meet voor –en na veranderingen stuur bij en communiceer hierover.

 9. De werkomgeving levert geld op
  Het herinrichten van de werkomgeving zou veel meer de verantwoordelijkheid van HR moeten zijn. Het herinrichten van de werkomgeving gaat over het slimmer laten werken van mensen. Door een goede werkomgeving gaat de productiviteit omhoog en ziekteverzuim omlaag. Waar men vaak naar kijkt zijn de kosten en bezettingsgraden van werkomgevingen is het des te belangrijker te kijken naar datgene wat een werkomgeving op kan leveren.

 10. Productiviteit killers
  De drie grootste zaken waar medewerkers ontevreden zijn en die een negatieve impact hebben op de hun productiviteit zijn akoestiek, temperatuurregeling en binnenklimaat. Over akoestiek zijn slechts 29,2 procent tevreden, bij binnenklimaat is dit 32,5 procent en bij temperatuurregeling slechts 26,3 procent. Akoestiek is daarbij de beste voorspeller van productiviteit, dus het wordt tijd om te luisteren naar de 46,000 mensen die ontevreden zijn over de akoestiek.