‘We zijn nu al in staat om energieneutrale woningen te bouwen’

Bouwend Nederland wil bij- dragen aan de vitaliteit van de bouwsector. Voor de sec- tor zelf is het nodig om ver- dertevernieuwen.Defun- damenten hiervoor zijn de afgelopen jaren gelegd. Hoe ziet Maxime Verhagen de duurzame toekomst van de bouw- en infrabedrijven?

‘Onze sector heeft grote invloed op het verduurzamen van de samenleving. Samenwerking tussen alle partners in de bouwketen is hierbij noodzakelijk. Opdrachtgevers vragen steeds vaker om duurzame producten of diensten. Er komt steeds meer wet en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Een voorbeeld zijn de eisen aan de energieprestatie van gebouwen. Bouw en infrabedrijven zoeken steeds meer naar het evenwicht tussen zakelijke prestaties, sociale en milieuaspecten. Duurzaamheid krijgt meer invloed op de bedrijfsvoering. Duurzaam ondernemen wordt een belangrijke voorwaarde voor het benutten van marktkansen. En dat doen we al volop.’

Duurzaam rendement

‘Veel bouwbedrijven zijn nu al in staat zijn om energieneutrale woningen te realiseren, terwijl dit pas in 2020 verplicht wordt. Sterker nog: de eerste woningen die energie leveren zijn al gebouwd. De meest moderne, duurzame technieken worden ingezet en de woningen kunnen worden geleverd tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Wat ik ook een mooi project vind, is de beweegbare brug over het ramsdiep, de ramspolbrug. Dit is een energieneutrale brug. Met dank aan 320 zonnepanelen, en bij het zakken van de val wordt energie teruggewonnen. Overcapaciteit van elektriciteitsopwekking wordt aan het net geleverd. ik zou willen dat we in nederland meer duurzame businesscases krijgen. Duurzaamheid betekent meer kwaliteit, betekent meer omzet, een hoger én een duurzaam rendement. De markt, de klant vraagt erom. Duurzame gebouwen en een duurzame infrastructuur leveren meerwaarde op. Op dit terrein moeten we snel een flinke slag maken.’

Meer ontwikkelingen