Grote metamorfose voor Leids stationsgebied

Het gebied rond het centraal station van Leiden ondergaat de komende jaren een metamorfose. Drie projecten voor een modern woon- werk- en winkelgebied worden uitgelicht.

Project 1 De Geus
 

Impressie De Geus, binnenkant
Impressie De Geus, binnenkant

EINDELIJK EEN BIOSCOOP

In het stationsgebied van Leiden zijn verschillende ontwikkellocaties. Recht tegenover het Centraal Station Leiden op de hoek van het Stationsplein en de Stationsweg staat het YNS gebouw.

Ontwikkelaar Sustay won voor deze locatie de tender. Hier verrijst een innovatief gebouw met verschillende functies; De Geus. Hierin komt een grote bioscoop, horeca, een congrescentrum, winkels én 85 woningen.

Projectmanager Giel van Wijk: “We zijn nu bezig met de uitwerking van het ontwerp en de contracten met alle betrokken partijen. We hebben gewonnen, nu gaan we het waarmaken.” Naar verwachting start de bouw eind 2018.

SPIN-OFF

Het meest bijzondere van de Geus is voor van Wijk de bioscoop. “Daar is al dertig jaar behoefte aan in Leiden en nu gaat het eindelijk gebeuren.” Niet alleen de bezoekers van de bioscoop, maar ook de spin-off daarvan zorgen voor meer leven in het stationsgebied.

“Er is onderzoek gedaan naar die spin-off; heel veel bezoekers van de bioscoop en het congrescentrum geven extra geld uit in de horeca en andere voorzieningen in de stad. De levendigheid en transparantie van de bioscoop geeft het plein de verblijfskwaliteit die het nodig heeft.”

HUISVESTING

“De huisvesting van de huurders tijdens de bouw is een leuke uitdaging. Een supermarkt bijvoorbeeld twee jaar sluiten is natuurlijk geen optie. In de Jumbo hebben we een goede partner gevonden waardoor we dat goed kunnen oplossen.

ENTHOUSIASME

Van Wijk vertelt dat er 22 partijen inschreven voor de tender. “Ik ben blij dat wij gewonnen hebben. Ons enthousiasme en de samenwerking met de lokale bioscoopondernemer heeft daarin geholpen.

Sustay heeft een jong team dat met een frisse blik ontwikkelt. En omdat alle ‘verplichte’ onderdelen dik in orde waren, vermoed ik dat onze positieve vibe de doorslag heeft gegeven. We zien steeds meer dat nieuwe jonge ondernemers het stokje overnemen van de meer gevestigde namen.”

Project 2 Synchroon
 

Illustratief beeld Synchroon
Illustratief beeld Synchroon – Bron: NL Architecten

COMPLEX VRAAGSTUK

Regiomanager van Synchroon Coen van Oudheusden vertelt enthousiast over de plannen aan de Stationsweg die door Synchroon ontwikkeld worden. “Het is een sokkel met een hotel, ongeveer duizend vierkante meter horeca en een parkeergarage met daar bovenop twee woontorens met koop- en huurappartementen.

Synchroon ontwikkelt graag in Leiden, het is een mooie stad met een rijke historie. Stationsgebieden zijn dé gebieden van de toekomst waar altijd dynamiek is en waar een mix aan functies uitermate goed past. De sokkel met de twee torens herbergen diverse functies en dat moet wel allemaal passen. De complexiteit van een dergelijk vraagstuk is groot, maar wij houden wel van een uitdaging. Het maakt ons onderscheidend.”

LEVENDIG GEBIED

Van Oudheusden vindt het hotel en de horeca van toegevoegde waarde binnen het gebied. “Met 65.000 passanten elke dag is het een welkome uitbreiding. En samen met de woonfuncties is er altijd levendigheid in het gebied.” Van Oudheusden vertelt dat het plan nog door de bestemmingsplan procedure moet.

“Dit duurt ongeveer anderhalf jaar, maar we verwachten toch eind 2020 klaar te zijn. Het station is nu geen visitekaartje voor de stad, iedereen is blij dat dit gebied nu aangepakt wordt. En natuurlijk zal er sprake van enige overlast zijn in een bepaalde periode, maar daar krijgt men wel een prachtig stationsgebied voor terug.”

UITDAGEND

Van Oudheusden merkt op dat bouwplannen aan steeds strengere energie-eisen moeten voldoen. “Torens hebben maar een klein dakvlak, dus zonnepanelen zijn slechts in beperkte mate een optie. Het is een uitdaging om toch aan de duurzaamheidseisen te gaan voldoen.”

Project 3 Lorentz
 

Impressie Lorentz
Impressie Lorentz

Lorentz is het eerste project dat binnen deze herontwikkeling wordt gerealiseerd. Van Wijnen ontwikkelde en bouwt dit markante gebouw samen met Hurks. Op het plintgebouw komen twee woontorens, in een later stadium volgt een derde (kantoor-)toren. Onder het plintgebouw komt een fietsenkelder.

In de plint is ruimte voor retail, kantoren en parkeren. In beide woontorens komen huurappartementen. Projectdirecteur Stefan de Ruijter van Hurks vastgoedontwikkeling vertelt dat de eerste damwand op 9 januari geslagen werd. “Nu wordt de grond bouwrijp gemaakt en wat we daarbij aantreffen is nooit geheel te voorzien”, stelt de Ruijter.

“Als we eenmaal ‘uit’ de grond zijn, wordt het bouwproces beter voorspelbaar. Het is een klein bouwterrein midden in een drukke binnenstad. De locatie vraagt bijzondere aandacht en maatwerk. Om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen en de logistiek goed te organiseren werken we met ‘just in time deliveries’.”

CONSTRUCTIEVE SAMENWERKING

De oplevering van Lorentz staat gepland begin 2020. De Ruijter stelt dat diverse partijen al vele jaren hebben gepoogd om de ontwikkeling van de plannen voor deze locatie vlot te trekken.

“Sinds Van Wijnen samen met SyntrusAchmea Real Estate & Finance eind 2014 met de opgave aan de slag is gegaan en naderhand ook Hurks is aangehaakt, is het snel gegaan. Deze voormalig ‘rotte kies’ in het stationsgebied wordt nu ingevuld met hoogwaardige nieuwbouw dat qua functie en uitstraling perfect aansluit bij haar omgeving.”

GROTE VRAAG NAAR HUURAPPARTEMENTEN

Peter Appeljan is directeur Woningbeleggingen bij SyntrusAchmea Vastgoed. “Onze klanten, voornamelijk Nederlandse pensioenfondsen, Investeren heel graag in het middeldure huursegment Lorentz staat ook nog eens vlakbij het mooie oude centrum, echt een pluspunt.”

Om als belegger zoveel mogelijk van de eigen wensen gehonoreerd te krijgen, zocht en vond SyntrusAchmea in Van Wijnen een partner. “De huurappartementen in Lorentz zijn een prima toevoeging aan de woningportefeuille en aan de stad.

Nederlandse steden hebben echt behoefte aan huurwoningen met huren tussen de zevenhonderd en duizend euro. Deze vervullen een grote behoefte in de woningvraag. Meer dan tachtig procent van de woningen in Lorentz behoren tot dit segment.” De appartementen worden begin 2020 opgeleverd.

Onder het motto ‘Waar gisteren morgen ontmoet’ werkt de gemeente Leiden samen met ontwikkelaars, aannemers en andere partijen aan een nieuw centrum-stedelijk gebied dat een samenhangende verbinding tussen historische Leidse binnenstad en het Leiden Bio Science Park vormt.

Meer ontwikkelingen