Financiering PPS projecten

Is er nog wel geld om PPS projecten te financieren? Naast banken kijken ook andere partijen nu met interesse naar PPS projecten.

0


Pauline Bieringa
Directeur Public Finance BNG Bank
 

BNG Bank is de bank van en voor overheden en is één van de belangrijkste financiers van PPS projecten in Nederland. De bank is een natuurlijke partner tussen publieke en private partijen. Directeur Public Finance Pauline Bieringa en Senior Manager PPS Pauline van Abswoude vertellen er meer over.

Pauline Bieringa: ”BNG Bank spreekt de taal van zowel publieke als private partijen, we fungeren als ‘tolk’ tussen hen. Door onze jarenlange expertise zijn we bij vrijwel alle grote PPS projecten in Nederland betrokken. We verstrekken niet alleen de financiering, maar gebruiken onze kennis ook om te helpen zoeken naar oplossingen als een project ‘vast’ dreigt te lopen. Met een PPS portefeuille van meer dan een miljard euro zijn we in Nederland een belangrijke speler. Ondanks de crisis staan we nog steeds open voor financiering van nieuwe projecten.”

Integrale aanbesteding

Veel PPS projecten worden in een DBFM vorm aanbesteed. Deze vorm wordt vooral toegepast bij infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat en projecten van de Rijksgebouwendienst. Incidenteel gebeurt het ook op lokaal niveau. Pauline van Abswoude: “DBFM heeft grote voordelen omdat verschillende aspecten van een project in één keer uitbesteed worden. De overheid formuleert functionele eisen en laat de private partijen vrij in de invulling ervan. Dit geeft die private partijen de ruimte om tot de meest efficiënte oplossing te komen en wordt er al in de ontwerpfase rekening gehouden met onderhoud- of beheerkosten. DBFMO heeft ingebouwde financiële prikkels om kwaliteit van dienstverlening te borgen, waarbij de overheid langjarige zekerheid heeft over de kosten ervan”.


Pauline van Abswoude
Senior Manager PPS BNG Bank

Disciplinerende rol

Banken zijn erbij gebaat dat private partijen – die binnen DBFMO ook verantwoordelijk zijn voor de financiering – hun rente en aflossing kunnen blijven betalen. “Dat kan alleen als deze partijen op tijd en voldoende kwaliteit leveren omdat ze anders minder vergoedingen van de overheid ontvangen. We hebben als bank dan ook een disciplinerende functie en kijken kritisch over de schouder van de private partij mee,” stelt Pauline Bieringa.

“De lange termijnontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker en banken worden steeds kritischer. Vooral het krijgen van lange termijnfinanciering wordt moeilijker. Voorheen boden ook veel buitenlandse banken projectfinanciering aan, maar deze trekken zich vaker terug op de eigen markt. BNG Bank blijft actief als financier van PPS projecten, ook voor decentrale overheden,waarbij de bank natuurlijk kritisch kijkt naar de kwaliteit van de onderliggende structuur.”

Successen

Op dit moment wachten tientallen projecten op uitvoering. Pauline van Abswoude: “In het licht van de ontwikkelingen op de financiële markten zoeken we altijd naar innovatieve oplossingen om nieuwe projecten te financieren. Bijvoorbeeld door samenwerking met private beleggers en pensioenfondsen.”

Meer ontwikkelingen