Categories
Uncategorized

Ad Hoc: al 25 jaar marktleider in leegstandsbeheer

“We voorzien daarmee al vijfentwintig jaar in een behoefte. Ad Hoc heeft als enige landelijke dekking en door tien regiokantoren toch regionale expertise.” In binnensteden is leegstand een groot probleem, zegt Spanjersberg. “En dat is funest voor een buurt of straat. Vroeger werd leegstand vaak aangepakt door het plaatsen van anti-kraakbewoners, maar tegenwoordig worden lege panden meer ingevuld op basis van bestemmingsplannen. Dus bewoners in woningen en ondernemers in bedrijfspanden en kantoren. Met ons eigen beveiligingsbedrijf Ad Hoc Security zorgen wij naast leegstandbeheer voor alle vormen van beveiliging en veiligheid. Dat kan met mensen, honden, camera’s, alarmsystemen… Als enige binnen de leegstandsbranche hebben we naast een ND-nummer het VCA-certificaat.”

Verloedering tegengaan

Het aanpakken van leegstand is belangrijk om verloedering tegen te gaan. Tevens houdt het de economische ontwikkeling in een gebied op peil. “Want de mensen in een leegstaand pand zijn ook consumenten. Zij zullen hun boodschappen doen in de buurt. Samen met corporaties werken wij bovendien aan de sociale cohesie in een wijk. En als het gaat om leegstand in winkelpanden, zetten we projecten op die mensen naar de winkelstraat trekken. Zo hebben de andere winkeliers in die straat extra traffic. En op C-locaties, dat zijn de minder gangbare locaties, kunnen we bewoners of bijvoorbeeld kunstenaars in leegstaande panden plaatsen.”

Het is bekend dat in steden steeds minder betaalbare huurwoningen zijn. Ook daar speelt leegstandsbeheer een belangrijke rol, stelt Spanjersberg. “Het stelt mensen met een kleine beurs in staat om toch ergens te wonen, tegen een zeer laag bedrag. Dat is wel altijd tijdelijk, maar het voldoet aan een enorme vraag naar woonruimte.”